Mekanın Hafızası Tanıtım Toplantısı

26.10.2019, Belkıs Ev Pansiyon, Antakya

Gördüğünüz yalnızca kafe, bar, restaurant, otel değil birlikte yaşam kültürünün hafızasıdır da aslında!

Mekanın Hafızası çalışması 26.10.2019 günü Belkıs Ev Pansiyon’da yapılan tanıtım toplantısıyla Hatay’da duyuruldu. Zenginler Atölyesi Kültür ve Sanat Derneği adına çalışma hakkında bilgi veren Özge Sapmaz “Hatay, yüzyıllardır birçok farklı etnik kimlik ve kültürden insanların bir arada yaşadığı ve bu yönüyle de Türkiye’de “barış ve kardeşlik şehri” olarak bilinen bir kenttir. Şehrin merkezinde bulunan Eski Antakya evlerinin hikâyeleri de kentimizin bu kültürel çoğulcu yapısını özetler niteliktedir. Bu evlerde her dönem farklı kültürlerden insanlar yaşamış, bir kültürün nefesi bir başka kültüre can vermiştir. Yüksek duvarlı bu avlularda insanlar dilleri, dinleri, inançları, ırkları ve /veya cinsiyetlerinden çok kültürleriyle yaşam bulmuştur. Tam da bu nedenle, Avrupa Birliği Sivil Düşün programından aldığımız destekle Mekânın Hafızası adı verdiğimiz bir projeye başladık.” dedi.

26.10.2019, Belkıs Ev Pansiyon, Antakya

Zenginler mahallesinde ki birlikte yaşam haritasını çıkararak, mahallenin kültürel çoğulcu yapısının korunması ve geliştirilmesi, bu kültürün ulusal ve uluslararası alanda görünür kılınması ve Hatay’da yerleşik olan halka yönelik birlikte yaşam kültürü hafızası oluşturulması amacıyla yapılan çalışma ile 16 ayrı eski Antakya evinin hikâyelerinden derlenecek 16 ayrı kısa film ve her mekânın girişine asılacak “Hafıza Panoları” yapılacak .

1 Ekim itibariyle başlayan çalışmanın 21 Aralık’ta tamamlanması hedefleniyor. Proje çıktıları ise 21 Aralık günü bu 16 ayrı mekânın bulunduğu güzergâhta yapılacak “Hafıza Yürüyüşü” ile kamu ile paylaşılacak.