VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, Antakya’nın kültürel çoğulcu yapısının korunması ve yaşatılması, geleneksel kültürel santsal değerlerinin korunması ve halklar arasında kültürel etkileşimin ve sosyal uyumun sürekli ve kalıcı bir şekilde sağlanmasıdır.

HAKKIMIZDA

Zenginler Atölyesi, Hatay merkezde bulunan Eski Antakya evleri diye bilinen, “Zenginler Mahallesi”nin sakinleri olarak 2017 yılında oluşturduğumuz bir üretim birlikteliğidir. Adımızı her ne kadar mahallemizden alsak da, bizleri asıl zengin kılan, sinemadan tiyatroya, müzikten resime, yaratıcı yazarlıktan dijital tasarıma, akla gelebilecek her türlü sanat dalında devinip durduğumuz ve sonunda ortaya çıkardığımız üretimlerdir.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, farklı disiplinlerde özgürlükçü ve yaratıcı kültür sanat üretimi, yeni kültür politikalarının oluşturulması, var olan politikaların geliştirilmesi, Antakya’nın kültürel tarih araştırmasının yapılmasıdır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Zenginler Atölyesi;

  • İnsanı önceliğine koyarak, insan haklarının evrenselliğini savunur.
  • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser.
  • Her koşulda farklı kültürlere ilişkin önyargılara karşı bilinçlenmeyi hedefler.
  • Her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine ve şiddete karşıdır. Farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.
  • Kültürel hakların korunması ve yaşatılması için mücadele eder.
  • Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.
  • Bütün çalışmalarında ve her düzeyde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği esa alır.
  • Derneğin karar alma süreçlerine üye ve gönüllülerin katılımını teşvik eder.