Kolaylaştırıcılar:

Osman Ose Kılıç 

Özge Sapmaz

Atölyenin Çalışma Biçimi:

 1. Atölye’nin çalışma grupları en çok 6 kişiden oluşur.
 2. Dersler haftada bir gün, iki buçuk saat olacak şekilde yapılır.
 3. Uygulama derslerinde yardımcı metinler ele alınır. Ancak uygulama dersinin asıl amacı, doğrudan katılımcıların yazdıkları değerlendirmektik.
 4. Her dönem 8 haftada tamamlanır.
 5. Atölye’nin verimli olması için derslere devam zorunludur.

Derslerin Uygulanma Biçimi

 1. 8 haftalık atölye çalışmasının ders programı önceden belirlenmiştir. Ancak program sadece yol göstericidir. Katılımcıların eğilimine ve ihtiyacına göre yeniden düzenlenmeye açıktır.
 2. Gelecek haftanın ders konusuna göre seçilen okuma metinleri katılımcılara önceden dağıtılır. Bu ek metinler derslerin sınırını çizmez, yalnızca ışık tutar, pencere açar.
 3. Derslerin uygulama biçimi didaktik değil, tartışmaya, yaratıcılığa, uygulamaya dönüktür.
 4. Metin çözümlemelerinde hem usta yazarlardan seçilmiş metinler, hem katılımcıların yazdıkları metinler tartışılıp değerlendirilir.
 5. Yazma alışkanlığı kazandırmak için yazı, eleştiri, çözümleme uygulaması yapılır.
 6. Katılımcıların kendi ilgi alanlarında birer metin yazıp tamamlamaları amaçlanır.